Šablony III


Od 1. 9. 2021 realizuje naše škola v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

projekt Šablony III, do kterého byly zapojeny základní i mateřská škola. Celková dotace činí 890 975,00 Kč. Projekt je tentokrát zaměřen na podporu společného vzdělávání žáků v rámci projektových dnů ve škole i mimo školu, doučování a klubů, využití ICT ve vzdělávání.

Výuka anglického i německého jazyka byla podpořena zapojením rodilého mluvčího do výuky jazyka anglického, možností žáků navštěvovat klub komunikace v jazyce anglickém i německém a naučně vzdělávacím zájezdem žáků do Vídně. 

Na rozvoj digitálních kompetencí cílí využití ICT ve vzdělávání. Bylo zakoupeno 20 notebooků a 10 tabletů, které budou využívány ve výuce napříč předměty a ročníky.

Nepostradatelnou oblastí v projektu je doučování žáků a realizace projektových dnů.

Pro žáky 9. ročníků byly určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk a matematika. 

Na 1. stupni a v mateřské škole se osvědčilo vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, byly podporovány extrakurikulární aktivity

  Prosím čekejte...