Kontakty


Adresa


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

BÍLOVICE 440

OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

687 12 BÍLOVICE





IČO: 46956786

ID schránky: ncu3ete
 



 

Důležitá telefonní čísla


Sekretariát ZŠ: 572 587 189

Mateřská škola: 572 587 184

Školní jídelna: 572 587 187

ŠD I. oddělení: 797 630 281 

(do 15 : 00 hod.)

ŠD II. oddělení: 721 199 579









Vedení školy


Ředitel:

Mgr. Tomáš Mlčoch

E-mail: tomas.mlcoch@zs-bilovice.cz

Tel.:
572 587 185 

Mobil: 725 952 940 


Zástupce ředitele:

Mgr. Veronika Vašičková

E-mail: veronika.vasickova@zs-bilovice.cz

Tel.: 572 587 185

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce:

Mgr. Eva Karlíková

Email: eva.karlikova@zs-bilovice.cz


 – kontaktní osoba pro PPP 

 – řešení výchovných problémů na I.stupni

 – konzultace s rodiči I. stupně

 – žádosti a hodnoceí IVP

Speciální pedagog:

Mgr. Věra Polášková

Email: vera.polaskova@zs-bilovice.cz



- řešení výchovných problémů na I. stupni

- plán pedagogické podpory

- konzultace s rodiči I. stupně

- dyslektická asistentka

Školní metodik prevence:

Mgr. Andrea Bílková

E-mail: andrea.bilkova@zs-bilovice.cz


- řešení výchovných problémů na II. stupni
 – konzultace s rodiči II. stupně
 – prevence
 

Kariérový poradce:

Mgr. Bojana Slavíková

E-mail: bojana.slaviko­va@zs-bilovice.cz

- konzultace s žáky a rodiči 9. ročníků po předchozí tel. domluvě v kanceláři školy
 – přihlášky na střední školy a učňovské obory

Pedagogičtí pracovníci ZŠ ve školním roce 2023/2024


Třída

PT

I.A

I.B

II.A

II.B

III. A

III. B

IV.

V. A

V. B

VI.A

VI.B

VII.A

VII.B

VII.C

VIII. A

VIII. B

VIII. C

IX. A

IX. B


Třídní učitel

Mgr. Veronika Ondrišová

Mgr. Iveta Gajdůšková

Mgr. Marta Křivánková

Mgr. Lenka Boďová

Mgr. Alena Bernatíková

Mgr. Evžen Nožička

Mgr. Kateřina Škrabalová

Mgr. Martina Sonntagová

Mgr. Věra Polášková

Mgr. Radmila Buráňová

Mgr. Magda Ručková

Mgr. Ivana Přikrylová

Mgr. Yvona Kaňovská

Mgr. Vilma Zembolová

Mgr. Andrea Bílková

Mgr. Lenka Závodná

Mgr. Eva Karlíková

Mgr. Pavla Bordovská

Mgr. Jarmila Klímová

Mgr. Hana Miklová

Email na třídního učitele

veronika.ondrisova@zs-bilovice.cz

iveta.gajduskova@zs-bilovice.cz

marta.krivankova@zs-bilovice.cz

lenka.bodova@zs-bilovice.cz

alena.bernati­kova@zs-bilovice.cz

evzen.nozicka@zs-bilovice.cz

katerina.skrabalova@zs-bilovice.cz

martina.sonntagova@zs-bilovice.cz

vera.polaskova@zs-bilovice.cz 

radmila.burano­va@zs-bilovice.cz

magda.ruckova@zs-bilovice.cz

ivana.prikrylova@zs-bilovice.cz

yvona.kanovska@zs-bilovice.cz

vilma.zembolova.@zs-bilovice.cz

andrea.bilkova@zs-bilovice.cz

lenka.zavodna@zs-bilovice.cz

eva.karlikova@zs-bilovice.cz

pavla.bordovska@zs-bilovice.cz

jarmila.klimo­va@zs-bilovice.cz

hana.miklova@zs-bilovice.cz


 

Počet žáků





Pozn.: Stav ke dni 1. 9. 2023



Vyučující bez třídnictví:


Mgr. Aleš Strapina

ales.strapina@zs-bilovice.cz


RNDr. Miroslava Lepková

miroslava.lepkova@zs-bilovice.cz


Mgr. Ivana Manclová

ivana.manclova@zs-bilovice.cz

Mgr. Miroslav Dolinský

miroslav.dolinsky@zs-bilovice.cz


Mgr. Jan Zapletal

jan.zapletal@zs-bilovice.cz


Mgr. Marie Trojková

marie.trojkova@zs-bilovice.cz


Mgr. Tomislav Kolařík

tomislav.kolarik@zs-bilovice.cz

Mgr. Jana Píšťková

jana.pistkova@zs-bilovice.cz


Mgr. Bojana Slavíková

bojana.slavikova@zs-bilovice.cz


Asistenti pedagoga:

Marcela Janečková

marcela.janeckova@zs-bilovice.cz
 


Monika Kaňovská

monika.kaňovska@zs-bilovice.cz




Vychovatelky v ŠD:

Marcela Janečková
marcela.janeckova@zs-bilovice.cz
 

Monika Kaňovská

monika.kanovska@zs-bilovice.cz



Marie Pavlicová

marie.pavlicova@zs-bilovice.cz


Ivana Lapčíková

ivana.lapcikova@zs-bilovice.cz




Iva Šajerová

iva.sajerova@zs-bilovice.cz


Mgr. Bojana Slavíková

bojana.slaviko­va@zs-bilovice. cz





Správní zaměstnanci ZŠ:

Lenka Juříčková

sekretariát

E-mail:

lenka.jurickova@zs-bilovice.cz


Tel.: 572 587 189


Raichel Milan
školník
 



Buchtová Ludmila

Prajková Jana

Vašinová Jana

úklid


Pedagogičtí pracovníci v MŠ ve školním roce 2023/2024


Vedoucí učitelka:

Hana Vosmanská

Email:

skolka@zs-bilovice.cz

Tel.: 572 587 184

Učitelky:

Černá Vladislava 

Pijáčková Pavlína

Sládková Hana

Ilona Malinová

Mikulková Tereza



Správní zaměstnanci:

Tymonová Jana

školnice


Voldřichová Kateřina

úklid

  Prosím čekejte...