3.B


Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Škrabalová

2023/2024

I my fandíme českému hokeji

Preventivní program Zdravá 5

Knihovna BBB v Uherském Hradišti

Historické představení Jak válčili husité

Scénické čtení – Dobrodružství pavouka Čendy

Procvičujeme vyjmenovaná slova


Prostorová geometrie

Prevence kyberšikany ve spolupráci s PČR

Prevence zubního kazu

Vánoce

Předvánoční čas

Mikulášský rej

Módní týden

Návštěva hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti

Seznámení s procvičováním učiva na tabletu

Helloween

Nebyl nalezen žádný obrázek

Ukázka dravců Seiferos

Podzim a naše výstava skřítků Podzimníčků

Den na farmě v Částkově

Den evropských jazyků 26. 9.

První hodiny plavání
2022/2023

Výlet na Buchlov

Chvilky z výtvarné výchovy

Procvičujeme násobilkou hrou

Sportovci na atletickém čtyřboji

Barevný týden

Čarodějnice

Poslední dubnový týden nás provázely čarodějnice, jejichž den si připomínáme 30. dubna. Ve výtvarné výchově si každý zkusil vytvořit svoji čarodějnici, kterou jsme pak umístili na nástěnku ve třídě k čarodějnému kotli s vařícím se kouzelným lektvarem. Hodinu čtení jsme si zpestřili běhacím čtením v tělocvičně.

Kurz první pomoci

Den Země

V hodině čtení jsme se věnovali obrázkovému čtení s tématy chování v přírodě. Téma Dne Země nás provázelo i ve výtvarné výchově, ve které jsme zkusili tisk houbičkou. Dětem se práce moc povedla, výtvarné práce jsme vystavili v prostorách spojovací chodby, kterou jsme využili i k hledání písmen, abychom pomocí nich vyluštili hádanku. Na závěr týdne jsme se vydali na vycházku z Bílovic na nedachlebské rybníky, kde nám rybáři přichystali pestrý program. Dozvěděli jsme se něco o práci porybného, o rybách a nakonec jsme se mohli podívat i do rybářské chaty, ve které jsme měli možnost vidět vypreparované­ho sumce.

Návštěva myslivce

Návštěva místní knihovny v Bílovicích – tématem byli ilustrátoři a bajky

Pošťácká pohádka – scénické čtení

Tělocvik a naše první plavání

Vánoce se spolužáky

Adventní čas

Vyrábíme na vánoční jarmark

Modelování bodu a úsečky

Lapbooky -druhy vět

Naše podzimní tvoření

Sportovní den2021/2022

Den Země a Tajemství staré bambitky s kamarády

Travníčci – práce ve dvojicích

Ve třídě se chystáme na Velikonoce. Vytvořili jsme ve dvojicích skřítky Travníčky. Teď už jen čekat, až jim vyrostou ,,travní" vlasy.

Nebyl nalezen žádný obrázek

Divadelní představení Lichožrouti ve Slováckém divadle a představení Leonardo da Vinci s interaktivní výstavou

Návštěva knihovny v Bílovicích

Ve středu 23. 3. 2022 jsme již podruhé navštívili knihovnu v Bílovicích. Společně s kamarády z 1.A jsme vyrobili pohádkového draka a přinesli do knihovny. V červnu nás čeká slavností pasování na čtenáře.

Karnevalové veselí

Návštěva školní knihovny

Olympijský týden

Pololetní vysvědčení

Nebyl nalezen žádný obrázek

Prvouka – práce ve dvojicích

Naše výtvarné práce

Návštěva knihovny

Vánoční čas

Chystáme ozdoby na stromeček

Nebyl nalezen žádný obrázek

Stavění sněhuláků

Mikuláš


Podzim

Spolupracujeme

Sem napište text

Olympiáda

Slavnostní zahájení

Nebyl nalezen žádný obrázek
  Prosím čekejte...