Školní jídelna


Upozorňujeme rodiče, že pokud onemocní Vaše dítě, je možné v první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout jídlo do jídlonosičů ve školní jídelně do 12 : 00 hodin.

Další dny nepřítomnosti se obědy musí odhlásit do 7.00 hodin na telefonní číslo 572 587 187 nebo na emailu sjbilovice@seznam.cz.


Pokud tak rodiče neučiní, bude se k ceně obědu připočítávat režijní přirážka !!!


Obědy na následující dny lze odhlásit i v odpoledních hodinách na záznamníku
telefonu 572 587 187 a také na webové adrese https://strav.nasejidelna.cz/…es/login.jsp 


Dále upozorňujeme strávníky, že vyzvednutá strava v jídlonosičích se musí spotřebovat týž den do 14.00 hodin !!!
 

Upozorňujeme strávníky, že strava připravena ve školní jídelně je určena k přímé spotřebě bez skladování.Alergeny

Na základě vyhlášky 113/2005 Sb. je školní jídelna povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou.
Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem.

Alergeny.jpg

  Prosím čekejte...