2.A


Třídní učitelka: Mgr. Lenka Boďová

2023/2024

Multikurz – deset hodin pohybu

Okénko do 2. A

Zdravá 5

Ve středu 10. 4. do naší třídy zavítala pí. Michaela Koníčková z Nadačního fondu Albert. Děti zábavnou a soutěživou formou seznámila s pravidly zdravé výživy. Vysvětlila jim, jak má vypadat zdravý talíř, kde by neměly chybět vitamíny na posílení imunity, obiloviny pro dostatek energie a bílkoviny pro správný růst. Nezapomněla ani na vhodné nápoje. Spolu si zopakovali, proč některé potraviny označujeme jako nezdravé a přitom nás tak lákají a chutnají nám. Děti prokázaly dobré znalosti a na ukončenou získaly vysvědčení ze školy Zdravá pětka.

Scénické čtení

V pondělí 4. 3. jsme se zúčastnili představení herců Slováckého divadla, kteří děti seznámili s knihou Pavla Čecha – Dobrodružství pavouka Čendy. Žákům vysvětlili, co scénické čtení vlastně znamená a zábavnou formou četli z prvního dílu knihy pavoučkovy příběhy. Ukázali dětem bohatou ilustraci, seznámili je s pojmem ilustrátor a závěrem přidali obrázky dalších dětských ilustrátorů.

Divadelní představení ,,Jak válčili Husité"

Ve středu 28. 2. naši školu navštívila divadelní skupina Pernštejni. Žákům zábavnou formou přiblížili dobu husitských válek a názorně jim předvedli způsob boje a zbraně Husitů. Děti představení se zájmem sledovaly a dověděly se nové poznatky, o kterých se učí, nebo se učit teprve budou.

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 14. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se žáci 1. – 4. ročníku. Za druháky soutěžilo celkem deset žáků. A jak to dopadlo? 1. místo Anička Měrková s básničkou Kozí pohádka, 2. místo Barborka Kozáková s básničkou Naše Věrka a na 3. místě se umístil Antonín Dostálek s básničkou Malá zlatá rybka. Cenu poroty získal Filip z 2. B. Všem recitátorům děkujeme a výhercům gratulujeme.

Výchovný koncert

Pohádky z říše paní hudby – Rozhádaný orchestr. Tak znělo téma výchovného koncertu, kterého jsme se zúčastnili ve středu 17. ledna v kongresovém sále ve Zlíně.

Hudební pohádka o zlém čarodějovi, který svými čáry působil na orchestr tak, aby se mu nedařilo. Jednotlivé skupiny nástrojů se pokoušely samy koncertovat, ale neměly úspěch. Čaroděj byl nadšený, že se muzikanti rozhádali a děti raději sedí doma u televize a počítače. Touha hrát společně a stesk po koncertování nakonec svedlo hudebníky dohromady a nad zlým čarodějem zvítězili. 

Zdravé zuby

Ve středu 16. ledna naši školu navštívily studentky zubního lékařství z Olomouce. Za druháky přišla Natálie Cibulková, která dětem názorně předvedla, jak správně o své zuby pečovat. Ukázali si správnou techniku držení kartáčku a čištění zubů. Prohlédli si další pomůcky na čištění mezizubních prostor. Vysvětlili si rozdíly mezi mléčným a stálým chrupem, příčiny vzniku kazu a důležitost pravidelné péče a preventivních kontrol.

Zdravý životní styl

Ve čtvrtek 11. ledna 2024 se žáci druhých tříd zúčastnili preventivního programu Zdravý životní styl. Lektorka Gabriela Mrázková z PPP formou vyprávění, pohybových a společných her zopakovala a doplnila znalosti žáků o zdravém způsobu života a zdravé stravě.

Vánoce, Vánoce…

Mikulášský rej

Jarmark

Módní týden

Výukový program v Hostětíně

V pondělí 6. 11. se žáci druhých tříd zúčastnili výukového programu v Hostětíně ,,Piju mošty, což ty?" Program probíhal v ,,jablečné zóně". V první části se děti přímo v zahradě seznámily s dnes již zapomenutými a pro děti neznámými ovocnými stromy. Měly možnost ochutnat různé druhy ovoce a jablek ze zahrad našich babiček. Poznaly škůdce, ale i užitečný hmyz a živočichy našich zahrad. Zahrály si pohybové hry, vyluštily tajenky a nahlédly i do staré sušírny ovoce, kde naši předkové zpracovávali ovoce na zimu. Ve druhé části si děti ručně vylisovaly jablka a vyrobily si mošt, který opravdu chutnal.

Halloween

Zábavné opakování

Ukázka výcviků dravců

V pátek 13. října na naši školu zavítala skupina Seiferos, která se zabývá chovem a ochranou dravců. Na školním hřišti nám představili několik svých svěřenců a zároveň nám velmi zajímavě vyprávěli o jejich způsobu života. Vyprávění bylo velmi zajímavé, ale zároveň i smutné, když jsme si uvědomili, jak člověk svým konáním v přírodě dravcům, kterých neustále ubývá, škodí Předvedli nám i ukázky z jejich výcviku a některé si děti mohly prohlédnout velmi z blízka, nebo i pohladit.

Podzimní vycházka do Zlámance

Ve středu 11. října jsme prožili velmi příjemný podzimní den v přírodě. Ráno jsme přejeli autobusem do Březolup, odtud jsme se po značkách a fáborkách vydali směrem na Zlámanec. Cestou jsme plnili úkoly s podzimní tématikou, které pro nás připravila paní Lysoňková. Pozorovali jsme změny v přírodě, poznávali přírodniny a taky jsme našli pozůstatky hradu Šarovy. Něco z historie nám povyprávěla paní učitelka Bernatíková. Nedaleko hradu děti našly poklad plný zlaťáků. Naše putování jsme zakončili na nově vybudovaném sportovním areálu ve Zlámanci, který musely děti samozřejmě vyzkoušet. Paní Vyoralová dětem dokonce připravila sladké občerstvení. V poledne jsme se autobusem unavení, ale spokojení vrátili zpět do školy. Děkujeme rodičům i paní učitelce z 2. B za úžasně připravený program.
2022/2023

Roztančená škola

Pohádková cesta

V úterý 20. 6. jsme byli pozvaní na Pohádkovou cestu. Ta vedla kolem rybníků v Březolupech. Děti šly ve dvojicích vyznačenou cestou, během které musely vyřešit zadané úkoly. Po získání všech indicií získaly nápovědu, kde hledat pohádkový poklad. Závěrem děti čekalo velké překvapení v podobě nafukovacího hradu i osvěžující zmrzliny.

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 8. 6. proběhlo v místní knihovně v Bílovicích pasování žáků prvních tříd na čtenáře. Děti předvedly svým rodičům krátké pásmo, kde ukázaly, jak už umí číst. Školáky přišel pozdravit a pasovat i pan ředitel a paní místostarostka obce. Děkujeme paní Krystýnové, která nám poskytla příjemné zázemí a po celý školní rok s námi spolupracovala.

Školní výlet – zámek Milotice

V úterý 13. 6. jsme jeli na školní výlet na zámek Milotice. Celý den jsme prožili v okolí zámku a užili si bohatý program. Nejprve jsme vyslechli velmi zajímavou přednášku o životě a ochraně dravců. Prohlídku zámku jsme absolvovali v dobových kostýmech s paní kněžnou, která nám vyprávěla o životě své rodiny na zámku v Miloticích. Děti musely dodržovat dvorní etiketu a za odměnu paní kněžna naučila dívky krátký taneček a hoši si vyzkoušeli šermířské zápasy. Ve volných chvílích si děti měly možnost odpočinout v krásných zámeckých zahradách, nebo si vyzkoušet různé činnosti na interaktivní výstavě v bývalé konírně.

No backpack day, aneb Den dětí trochu jinak

Preventivní program

V úterý 25. 4. se žáci 1. tříd zúčastnili besedy se zdravotnicí na téma poskytnutí 1. pomoci zraněnému člověku. Dětem byla vysvětlena základní pravidla, kterými by se ve svém věku měly řídit tak, aby byly schopny přivolat pomoc dospělého, záchranářů, případně poskytnout jednoduchou první pomoc. Poznatky si vyzkoušely i prakticky. Vše je pro děti nové a nezažité. Na nás dospělých je, získané dovednosti u nich dále opakovat a prohlubovat.

Den Země

Na oslavu Dne Země jsme prožili společně v pátek 21. 4. pěkný jarní den přímo v přírodě. Ihned ráno jsme se pěšky vydali z Bílovic do Nedachlebic k rybníkům. Tam nás už čekali místní rybáři, kteří dětem vyprávěli o své práci a ukázali jim i své zázemí. Pozorovali jsme život u vody a mimo příjemně prožitý den jsme se dověděli i mnohé zajímavosti.

Návštěva knihovny

Ve středu 5. 4. jsme společně už podruhé navštívili místní knihovnu v Bílovicích. Tentokrát si pro nás paní knihovnice připravila besedu na téma ,,Dětští ilustrátoři." Paní Krystýnová seznámila děti s nejznámějšími výtvarníky, kteří se věnovali a věnují ilustraci dětských knih, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé. Do knihovny jsme přinesli dárek, který jsme společně vyrobili v hodinách výtvarné výchovy..

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Učíme se třídit odpad

Okénko do vyučování

Naše první návštěva v knihovně

Vzhledem k tomu, že se z nás pomalu stávají čtenáři, využili jsme pozvání do obecní knihovny v Bílovicích. Paní knihovnice děti z prvních tříd přivítala v útulném prostředí a povyprávěla jim, kolik práce je zapotřebí než taková kniha vznikne. Taky jim vysvětlila, jak se v knihovně orientovat a jak najít tu správnou knihu. Dětem nechala i chvilku na listování a prohlížení. Mnozí žáci se pochválili, že už s rodiči do knihovny chodí a ti, kteří ne, se mohou přijít přihlásit. Společná návštěva knihovny byla pro nás první, ale určitě ne poslední. Paní Krystýnová má pro děti ještě v tomto školním roce připravená další zajímavá setkání.

Scénické čtení

Ve čtvrtek 2. února shlédli žáci 1. stupně v kinosále v Bílovicích vystoupení tří herců ze Slováckého divadla, kteří seznámili děti s knihou Devatero pohádek od Karla Čapka a přečetli jim Pošťáckou pohádku. Pro nastávající čtenáře z 1. tříd to byla velmi pěkná ukázka čtení a práce s hlasem.

Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň. Do kategorie 1. tříd bylo přihlášeno celkem 13 prvňáčků. Za naši třídu soutěžilo šest dětí. V kategorii nejmladších žáků obsadila první místo Marie Dostálková s básničkou Grónská Karkulka, na druhém místě se umístila Anna Měrková s básničkou Bleší cirkus a místo třetí získala Alžběta Machová s básní Šušky, šušky u hrušky. Porotě se velmi líbil Antonín Dostálek, který získal cenu poroty. Maruška Dostálková a Anička Měrková postupují do okrskového kola do Uherského Hradiště, které se bude konat 8. 2. 2023. Holkám blahopřejeme a budeme všichni držet pěsti. Všem žákům děkujeme za odvahu a poctivou přípravu.

Mikulášský rej

Záložka do knihy spojuje školy

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Národný inštitút vzdělávania a mládeže na Slovensku vyhlásili v letošním roce již 13. ročník mezinárodního projektu ,,Záložka do knihy spojuje školy". Letos na téma ,,Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení". Do projektu se na naší škole zapojili žáci 1. – 4. ročníku a vyrobili libovolnou technikou záložky, které jsme odeslali na slovenskou školu do Prešova. Taky nám došly na výměnu záložky od žáků ze Slovenska, které děti velmi potěšily.

Střípky z vyučování

Výuka v přírodě

V pátek 7. října jsme se s prvňáčky v rámci prvouky vydali přímo do přírody – k rybníkům do Březolup. Ačkoliv je první rybník kousek od hlavní silnice, najednou jsme se ocitli v úplně kouzelné přírodě. Krásné počasí a barvy podzimu ještě zážitek umocňovaly. Děti pozorovaly život u vody, nasbíraly přírodniny a taky si trochu zaběhaly. Domluvenou jsme měli i návštěvu u koní a prohlédli jsme si zvířata na statku. Náš první ,,výlet" se velmi vydařil a důležité bylo i to, že jsme ho prožili spolu s kamarády s 1. B.

  Prosím čekejte...