Školní družina

Školní družina

Školní družina zajišťuje odpočinkovou zájmovou a sportovní činnost v době mimo vyučování. Naše družina má k dispozici tři dobře vybavené prostorné místnosti. Tento prostor využíváme hlavně k hraní her, soutěžení, relaxační a výtvarné činnosti. Rádi trávíme čas na hřišti za školou, které je vybavené průlezkami, trampolínou a hlavně prostorem na míčové a jiné hry. V zimním období hrajeme florbal, míčové a jiné zábavné hry v tělocvičně.

Provozní doba:  ranní ŠD            6 : 30  -  7 : 30hod.
                                odpolední ŠD  11 : 20 -  16 : 00hod.

Počet oddělení: 3 

 I.  oddělení :  Marcela Janečková

 II.  oddělení:  Mgr.  Michaela Jakšíková                              

 III. oddělení:  Iva Šajerová


Úplata za školní družinu:

  • Úplata za pobyt ve ŠD je 100Kč/měsíc

  • Provádí se bankovním převodem, nebo složenkou a to ve dvou splátkách
     

            I.  termín         září - prosinec ( do 30. 9.)
            II. termín         leden - červen (do 28. 2.)
 

  • Bankovní spojení : číslo účtu 1542976379/0800
     


Zápis do školní družiny:

Děti jsou příjímány na základě vyplněného zápisního lístku a hlavním kritériem je věk. Přednost mají  děti z 1. - 2. třídy, dále podle naplnění oddělení.


Odchody ze školní družiny:

Pokud se odchod ze školní družiny liší od zápisního lístku musí být doložen písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.
Pro bezpečnost dětí vyhovíme telefonicky ve výjímečných případech po předchozí domluvě s vychovatelkou.

 


Kontakt:
 

  1.  oddělení:  797 630 281 (do 15 : 00hod.)
  2.  oddělení:  721 199 579

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
  Prosím čekejte...