Školní družina


Školní rok 2023/2024

UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče,

níže jsou nafoceny ztráty a nálezy ze školní družiny. Pokud poznáte něco, co patří vašim dětem, můžete si to vyzvednout během pátku ve ŠD, popřípadě mě prosím kontaktujte na e-mail Iva.Sajerova@zs-bilovice.cz

Děkuji a za školní družinu vám přeji klidné a pohodové léto.

Šajerová

ZDE

Školní družina zajišťuje odpočinkovou zájmovou a sportovní činnost v době mimo vyučování. Naše družina má k dispozici tři dobře vybavené prostorné místnosti. Tento prostor využíváme hlavně k hraní her, soutěžení, relaxační a výtvarné činnosti. Rádi trávíme čas na hřišti za školou, které je vybavené průlezkami, trampolínou a hlavně prostorem na míčové a jiné hry. V zimním období hrajeme florbal, míčové a jiné zábavné hry v tělocvičně.

Provozní doba: ranní ŠD 6 : 30 – 7 : 30hod.
odpolední ŠD 11 : 20 – 16 : 00hod.

Počet oddělení: 4

I. oddělení : Marcela Janečková

II. oddělení: Iva Šajerová

III. oddělení: Monika Kaňovská

IV. oddělení: Mgr. Bojana Slavíková

asistentka pedagoga: Lic. Nikola Pijáčková

asistentka pedagoga: Marie Pavlicová


Úplata za školní družinu:

  • Úplata za pobyt ve ŠD je 100Kč/měsíc

  • Provádí se bankovním převodem, nebo složenkou a to ve dvou splátkách
     

I. termín září – prosinec ( do 30. 9.)
II. termín leden – červen (do 28. 2.)
 

  • Bankovní spojení : číslo účtu 1542976379/0800
     


Zápis do školní družiny:

Děti jsou přijímány na základě vyplněného zápisního lístku a hlavním kritériem je věk. Přednost mají děti z 1. – 2. třídy, dále podle naplnění oddělení.


Odchody ze školní družiny:

Pokud se odchod ze školní družiny liší od zápisního lístku musí být doložen písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.
Pro bezpečnost dětí vyhovíme telefonicky ve vyjimečných případech po předchozí domluvě s vychovatelkou.

 


Kontakt:
 

  1. oddělení: 797 630 281 (do 15:00 hod.)
  2. oddělení: 702 653 140 (do 16:00 hod.)

  Prosím čekejte...