Mateřská škola

Mateřská škola

Aktuality MŠ

MŠ - plánované akce na měsíc červen

1. 6. 2023 – společná besídka dětí 1. + 2. + 3. třídy v kinosále v Bílovicích – začátek v 16 hodin

2. 6. 2023 – oslava Dne dětí na školní zahradě (hry, soutěže, zmrzlina) – v rámci dopoledního programu v MŠ

5. 6. 2023 – ukázková hodina…

Číst více
Vytvořil: Pavlína Pijáčková 30. 5. 2023 13:41

MŠ - plánované akce na měsíc květen

4. 5. 2023 – zápis dětí do MŠ Bílovice pro školní rok 2023/2024

10. 5. 2023 – PIRÁTSKÁ PLAVBA – celodenní sportovní výlet předškolních dětí (děti 2. třídy)

16. 5. 2023 – závěrečné fotografování dětí + fotografování dle domluvy

**1. 6.…

Číst více
Vytvořil: Pavlína Pijáčková 15. 5. 2023 8:11

INFORMACE PRO RODIČE


Se Školním řádem a Školním vzdělávacím programem „Je nám dobře na světě“ se můžete seznámit na webových stránkách pod odrážkou „Dokumenty, formuláře“.

Informace o plánovaných akcích MŠ budou vždy vyvěšeny v šatnách na nástěnkách, popř. dveřích třídy. Prosíme rodiče, aby nástěnkám věnovali pozornost.

Školné činí 300 Kč/měsíc, platba probíhá zpravidla čtvrtletně.

Stravné je počítáno dle odebraných obědů a hrazeno formou, jakou si rodiče zvolí – hotově/přes bankovní účet.

DĚTI Z DOCHÁZKY A STRAVY ODHLAŠUJTE NEJPOZDĚJI DO 7:00 PŘÍSLUŠNÉHO DNE NA TEL. ČÍSLE 572 587 184. Změny v docházce vždy k 1. v měsíci.

Při nedodržování a porušování Školního řádu, neplacení stravného/školného lze dítě vyloučit z docházky do MŠ!


DĚTI SI DO MŠ PŘINÁŠÍ - vhodné přezůvky s bílou podrážkou
 – hrníček
 – pyžamo (v případě, že bude dítě spinkat)
 – náhradní oblečení včetně spodního prádla!

Všechny věci PODEPSAT!!!


Mateřská škola rozvíjí dovednosti a vědomosti dětí získané z domova. Nastolte dětem pevný řád, pravidelný režim
a veďte je k samostatnosti.

Paní učitelky vykonávají výchovně-vzdělávací činnost a připravují Vaše děti na hladký přechod do základní školy. 


Prosíme o poskytnutí vhodného výtvarného materiálu do MŠ, kancelářských papírů, tvrdých výkresů, materiálu, který lze v MŠ využít pro tvoření a práci s dětmi (stará prostěradla, látky, zbytky vln, knoflíky, balicí papír, korálky, kartony, tapety apod.). 

Přivítáme tipy na granty a projekty přínosné pro MŠ. 


  Prosím čekejte...