Mateřská škola


ZÁPIS DO MŠ 2024-2025.jpg

Chce to velké srdce učit malé děti


V měsíci srpnu proběhla změna vedení mateřské školy v Bílovicích, v níž ve své funkci vedoucí učitelky působila celých 23 let paní Ilona Malinová.

Za ta dlouhá léta poctivé práce zanechala v MŠ nejen velkou stopu, ale i kus své osobnosti a především kus svého srdce.

Za vše, co děti naučila, za její trpělivost, vlídná slova, laskavost, dny plné her, úsměvů, radostí, nezapomenutelných zážitků a aktivit patří paní učitelce Iloně Malinové obrovské, srdečné poděkování.

Každý příběh má svůj konec, ale v životě má každý konec nový začátek a najednou si uvědomíme, že je čas důvěřovat kouzlu nových začátků. A v ty já pevně věřím.

S nadějí, vírou, pokorou, otevřeným srdcem i náručí se těším na naše nové začátky a společnou cestu k důležitému cíli, a tím jsou šťastné a spokojené děti.

Hana Vosmanská, vedoucí učitelka


IMG_20230904_130721.jpg

Aktuality

Nebyl nalezen žádný záznam.

INFORMACE PRO RODIČE


Se Školním řádem a Školním vzdělávacím programem „Je nám dobře na světě“ se můžete seznámit na webových stránkách pod odrážkou „Dokumenty, formuláře“.

Informace o plánovaných akcích MŠ budou vždy zveřejněny na hlavní nástěnce ve vestibulu MŠ i v uzavřených FB skupinách. Tyto skupiny také slouží k prezentaci fotografií ze společných akcí MŠ.

Školné činí 300 Kč/měsíc, platba probíhá zpravidla čtvrtletně.

Stravné je počítáno dle odebraných obědů a hrazeno formou, jakou si rodiče zvolí – hotově/přes bankovní účet.

DĚTI Z DOCHÁZKY A STRAVY ODHLAŠUJTE NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. PŘÍSLUŠNÉHO DNE NA TEL. 572 587 184. Změny v docházce vždy k 1. v měsíci.

1. třída – KOŤÁTKA - 731 275 841

2. třída – KVĚTINKY - 731 273 634

3. třída – SLUNÍČKA – 703 658 236

Při nedodržování a porušování Školního řádu, neplacení stravného/školného lze dítě vyloučit z docházky do MŠ!


DĚTI SI DO MŠ PŘINÁŠÍ - vhodné přezůvky s bílou podrážkou
 – plastový hrníček
 – pyžamo (v případě, že bude dítě spinkat)

 – náhradní kalhoty k pobytu venku
 – náhradní oblečení včetně spodního prádla 

PROSÍME VŠECHNY VĚCI PODEPSAT  Prosím čekejte...