Mateřská škola

Mateřská škola

Aktuality MŠ

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bílovice pro školní rok 2022/23 se uskuteční v pondělí 16. 5. 2022 v době od 15 do 17 hodin v budově mateřské školy (3. třída). S sebou přineste žádost o přijetí na školní rok…

Číst více
Vytvořil: Pavlína Pijáčková 11. 5. 2022 7:17

MŠ - plánované akce na měsíc květen

- 2. 5. 2022 – návštěva Místní knihovny Bílovice a prohlídka výstavy (děti 1. třídy)

- 5. 5. 2022 – návštěva Místní knihovny Bílovice a prohlídka výstavy (děti 3. třídy)

- 16. 5. 2022- zápis dětí do Mateřské školy Bílovice pro školní…

Číst více
Vytvořil: Pavlína Pijáčková 1. 5. 2022 16:01

INFORMACE PRO RODIČE

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se ve školním roce 2021/2022 rodičovské schůzky v jednotlivých třídách konat NEBUDOU.

Se Školním řádem a Školním vzdělávacím programem „Je nám dobře na světě“ se můžete seznámit na webových stránkách pod odrážkou „Dokumenty, formuláře“.

Informace o plánovaných akcích MŠ budou vždy vyvěšeny v šatnách na nástěnkách, popř. dveřích třídy. Prosíme rodiče, aby nástěnkám věnovali pozornost.

Školné činí 300 Kč/měsíc, platba probíhá zpravidla čtvrtletně.

Stravné je počítáno dle odebraných obědů a hrazeno formou, jakou si rodiče zvolí – hotově/přes bankovní účet.

DĚTI Z DOCHÁZKY A STRAVY ODHLAŠUJTE NEJPOZDĚJI DO 7:00 PŘÍSLUŠNÉHO DNE NA TEL. ČÍSLE 572 587 184. Změny v docházce vždy k 1. v měsíci.

Při nedodržování a porušování Školního řádu, neplacení stravného/školného lze dítě vyloučit z docházky do MŠ!


DĚTI SI DO MŠ PŘINÁŠÍ - vhodné přezůvky s bílou podrážkou
 – hrníček
 – pyžamo (v případě, že bude dítě spinkat)
 – náhradní oblečení včetně spodního prádla!

Všechny věci PODEPSAT!!!


Mateřská škola rozvíjí dovednosti a vědomosti dětí získané z domova. Nastolte dětem pevný řád, pravidelný režim
a veďte je k samostatnosti.

Paní učitelky vykonávají výchovně-vzdělávací činnost a připravují Vaše děti na hladký přechod do základní školy. 


Prosíme o poskytnutí vhodného výtvarného materiálu do MŠ, kancelářských papírů, tvrdých výkresů, materiálu, který lze v MŠ využít pro tvoření a práci s dětmi (stará prostěradla, látky, zbytky vln, knoflíky, balicí papír, korálky, kartony, tapety apod.). 

Přivítáme tipy na granty a projekty přínosné pro MŠ. 


  Prosím čekejte...