7.B


Třídní učitelka: Mgr. Vilma Zembolová

2023/2024

Pracovní vyučování

Pracovní vyučování – příprava poháru
2022/2023

Výlet Olomouc

Barevný týden

Návštěva OÚ Bílovice

Dne 20. března navštívily děti Obecní úřad v Bílovicích. Beseda s panem starostou při tématu „Naše obec“ byla velmi poutavá. Mohli jsme si sednout tam, kde sedí obecní zastupitelstvo. Dozvěděli jsme se, co vše obnáší funkce pana starosty. Mluvili jsme o katastru obce a o všech záležitostech, které musí pan starosta řešit a u jakých akcí musí být přítomen. V rámci této besedy nám paní matrikářka ukázala veřejný úřední seznam – matriku. Děkujeme obecnímu úřadu za zpestřené výuky a precizní přípravu. Bílková 

Volby do školního parlamentu

Ve středu 1.2. jsme se ocitli ve volební místnosti, kde jsem viděli, jak vypadá opravdová volební místnost. Děti si vybíraly kandidáty do školního parlamentu. V rámci voleb musely být dodrženy volební náležitosti, které si děti vyzkoušely na vlastní kůži. Bílková

Vánoční program – Poutníci

  Prosím čekejte...