Základní škola a Mateřská škola Bílovice

Přerušení el. energie 14. 9. 2022 v budově školy

Ve středu 14. 9. 2022 bude v celé obci Bílovice od 7:30 do 14:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Z tohoto důvodu se nebude ve školní jídelně vařit.


Žáci 3. až 9. ročníku budou mít společný program – DEN JAZYKŮ. Žáci přijdou na začátku vyučování do svých kmenových tříd. Následně budou odcházet na celodenní program mimo školu. Předpokládané ukončení bude v 11:30 až 12:00 hodin.


Žáci 1. a 2. ročníku budou mít individuální program se svým třídním učitelem. Podrobné informace dostanete od třídních učitelů. Žáci přijdou na začátku vyučování do svých kmenových tříd. Předpokládané ukončení bude v 11:30 až 12:00 hod.


Ranní i odpolední školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu. 

  Prosím čekejte...