Šablony II - Operační program věda, vývoj a vzdělávání


Od1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 realizovala naše škola v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operační program věda, vývoj a vzdělávání projekt Šablony, do kterého byly zapojeny základní i mateřská škola. Celková dotace činila 1 008 215 Kč. Projekt byl zaměřen na podporu společného vzdělávání žáků, využití ICT ve vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů.

 

Výuka anglického i německého jazyka byla  podpořena zapojením rodilého mluvčího do výuky jazyka anglického, možností žáků navštěvovat klub komunikace v jazyce anglickém i německém a naučně vzdělávacím zájezdem žáků do Vídně. 

Na rozvoj digitálních kompetencí cílilo využití ICT ve vzdělávání. Bylo zakoupeno 20 tabletů, které jsou využívány ve výuce napříč předměty a ročníky.

Nepostradatelnou oblastí v projektu bylo doučování žáků a realizace projektových dnů.

Pro žáky 9. ročníků byly určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk a matematika. 

Na 1. stupni a v mateřské škole se osvědčilo vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, byly podporovány extrakurikulární aktivity

V letošním roce bychom chtěli začít realizovat projekt v rámci výzvy Šablony III č. 02_20_080.

  Prosím čekejte...