5.A 21/22


Třídní učitelka: Mgr. Lenka Boďová

2021/2022Školní výlet

Ve středu 18. 5. 2022 jsme jeli na náš poslední společný výlet do hlavního města – Prahy. Brzy ráno jsme odjeli vlakem z Otrokovic. V Praze už nás čekal průvodce, který se nám celý den věnoval a provázel nás po památkách a zajímavostech hlavního města. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín, kde jsme si vyšlapali Petřínskou rozhlednu, navštívili jsme zrcadlové bludiště, další prohlídky nás čekaly na Pražském hradě, Vladislavský sál, Chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Václavské náměstí. Průvodce dětem velmi poutavě vyprávěl o mnohých památkách zajímavosti, které se běžně ve škole žáci nedoví. Taky někteří z nás poprvé jeli metrem a tramvají. Před návratem domů měly děti chvilku, aby si mohly něco koupit na památku a čekala nás dlouhá cesta vlakem zpět. Domů jsme se vrátili v pozdních hodinách značně unavení, ale spokojení a v pořádku. O to horší bylo ranní vstávání do školy. Proto jsme si ještě udělali odpočinkovější den, který začal společnou snídaní ve škole, odpočinkem v relaxační místnosti, návštěvou výstavky papírových staveb v místní knihovně a vyprávěním zážitků z výletu.

Literární soutěž Hledání

V lednu se zúčastnila naše spolužačka Sofie Škárová literární soutěže Hledání, kterou každoročně vyhlašuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Mile nás překvapila pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola, kde se Sofie dověděla, že v kategorii 4. a 5. tříd obsadila krásné 2. místo. Není to poprvé, co Sofie sklízí za svá literární díla ocenění. Naší úspěšné spisovatelce gratulujeme a přejeme spoustu dalších dobrých námětů na psaní.

Den Země

V pátek 22. 4. 2022 jsme s dětmi oslavili svátek naší Země turistickým výšlapem do obce Kelníky, v jejíž blízkosti se nachází naučná Puštíkova stezka. Dlouhá je asi 1, 6 km a na 10 stanovištích si žáci mohli prověřit a doplnit své znalosti z přírody formou interaktivních her, informačních tabulí, s pomocí stažené aplikace Lesní svět, ale i obyčejné tužky a papíru a samozřejmě využili i stanoviště k rozvoji pohybových aktivit. Malá obec Kelníky leží na pomezí Zlínska a Uherskohradišťska a z vrcholků Vizovických kopců je nádherný výhled do širokého okolí.

Literární beseda v knihovně

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 jsme navštívili knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zde jsme měli předem objednanou besedu Babička drsňačka a ostatní hrdinové nejen z knih Davida Williamse. Ve velmi příjemném a útulném prostředí nás pracovnice knihovny seznámily se spisovateli jako je David Walliams, Eoin Colfer a Roald Dahl, kteří se věnovali i tvorbě pro děti. Výklad obohatily zajímavostmi z jejich života a ukázkou z knih Legenda o pistolnici Murphyové, (kterou měly děti za úkol nakreslit) a Karlík a továrna na čokoládu. Žákům se beseda líbila a díky ní dostali tipy na dobrou četbu.

Vyrábíme rádi

Leonardo da Vinci

Naši školu navštívila divadelní skupina Pernštejni, kteří přišli žáky seznámit se životem a dílem všestranně nadané osobnosti – Leonardem da Vincim. Žáky nejvíce zaujala interaktivní výstava jeho vynálezů, které si mohli sami vyzkoušet.

Výtvarná soutěž

V únoru se naše třída zapojila do výtvarné soutěže Můj Knižní hrdina, kterou vyhlásilo Středisko volného času Klubko Staré Město. Ze 177 doručených výtvarných prací se v příslušné kategorii umístila naše spolužačka Sofie Škárová, která obsadila krásné 3. místo a 16. března si v Městské knihovně ve Staré Městě převzala ocenění. Výstava všech prací bude trvat do 16. května 2022. Sofi, gratulujeme!

Proč v zeleném?

Každý rok se 17. března po celém světě slaví den svatého Patrika. I přesto, že tento den začal jako čistě křesťanský svátek, miliony lidí jej slaví, i když třeba sami věřící nejsou. V mnohých zemích je tradicí na den svatého Patrika nosit zelenou. I naše škola a třída se tento den oblékla do zelené barvy.

Radost z prvního sněhu

Netradiční hudební výchova

V předvánočním čase jsme využili pozvání Mgr. Hanky Miklové, která vyučuje v 5. B hudební výchovu, do kostela v Bílovicích, kde žáky seznámila s krásným hudebním nástrojem – varhanami. V kostele nás přivítal kaplan Tomasz Zurek, který velmi poutavě vyprávěl dětem o stavbě a historií kostela. Paní učitelka předvedla žákům hru na varhany, povyprávěla jim mnoho zajímavostí a taky jsme si společně zazpívali adventní píseň. Paní učitelce děkujeme za nevšední zážitek.

Olympijský den

Na začátku školního roku proběhlo na naší škole sportovní zápolení žáků 1. stupně. Páťáci soutěžili v kategorii žáků 4. a 5. tříd ve skoku a hodu do dálky a ve štafetovém a vytrvalostním běhu. Děti si příjemný den na hřišti užily a samozřejmě úspěch v některé kategorii potěšil. Ti nejlepší byli vybráni na atletickou soutěž škol, kterou každoročně pořádá ZŠ Polešovice. Naši třídu reprezentovali Dominik Došla, Jakub Dominik, Štěpán Hrubý a Sofie Marková. Klukům se podařilo vybojovat pěkné 2. místo ve štafetovém běhu. Našim sportovcům děkujeme za sportovní chování a reprezentaci školy.

Exkurze – planetárium, technické muzeum v Brně

Podzimní tvoření

Preventivní program

I díky distančnímu vyučování získali žáci nové dovednosti v online světě. Na jedné straně z toho máme radost, na stranu druhou je naší povinností upozornit děti na nebezpečí, které na ně na internetu čeká. Z tohoto důvodu jsme v září pozvali na naši ZŠ pracovníka ze společnosti e-DUHA – RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka, který s žáky pátých tříd mluvil na téma ,,Děti a sociální sítě". Mimo jiné upozornil mladé uživatele na to, co je jejich soukromí a jak si ho pečlivě chránit. Vysvětlil jim, že nemohou věřit všem a všemu s čím se v online světě setkají a taky nemohou psát a zveřejňovat vše, co je napadne, aby se vyhnuli obvinění z kyberšikany, případně stalkingu. Věříme, že si děti z besedy odnesly co nejvíc a vzhledem rychlému vývoji, jsme si jisti, že i v dalších letech podobné preventivní programy využijeme.

Žně designu

Nebyl nalezen žádný obrázek

6. září byli páťáci naší školy pozvaní do místní firmy EGOE na výstavu ,,Žně designu". Uvítala nás pracovnice firmy, která se nám po celou dobu věnovala a prováděla výstavou.. Na jednotlivých vystavených exponátech vysvětlovala mravenčí práci designérů, upozorňovala na detaily, nad kterými tito lidé přemýšleli, aby konečný výrobek byl nejen vzhledově pěkný, ale i účelný. Žáky přednáška velmi zajímala a všichni jsme si uvědomili, kolik lidského úsilí je potřeba, než se finální výrobky dostanou ke spotřebiteli. Děkujeme.

1. června – MDD

Při příležitosti Dne dětí jsme pro žáky připravili výšlap do Topolné, kde jsme měli domluvenou prohlídku selských usedlostí č. p. 90 a 93. Obě stavení jsou ve správě Slováckého muzea Uherské Hradiště.

Žáci měli možnost si s průvodcem prohlédnout původní zachovalé domy a jejich vybavení. Dověděli se mnoho nového ze života lidí v dřívějších dobách. Prohlédli si vybavení domů, kovárny, sušírny i přilehlých hospodářských stavení. Většinu předmětů už dnešní děti neznají, měly tak možnost srovnat současnost s minulostí.

Příjemný den jsme zakončili sportovním zápolením na místním hřišti.

Školní výlet – hrad Malenovice

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme se s dětmi vydali na školní výlet na hrad v Malenovicích. Ráno před osmou hodinou jsme vyjeli linkovým autobusem směr Zlín. Vystoupili jsme u Majáku a pěšky jsme šli asi 5,5 km příjemnou lesní cestou do Malenovic.

V polovině cesty jsme si udělali přestávku, kde děti posvačily a zahrály si s Klárkou připravené hry.

V 11. hodin jsme měli objednanou prohlídku hradu, který nás velmi mile překvapil. Prohlédli jsme si i přírodovědnou expozici ,,Zvířata na Zemi a člověk" a ,,Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě".

Po ukončení nesměla chybět zmrzlina a potom jsme se trolejbusem přesunuli do Zlína. Zde jsme si před odjezdem domů prohlédli z 21. budovy krajské město a jeho okolí z výšky.

Výlet jsme si s dětmi užili a je vidět, že i v našem blízkém okolí se dají najít zajímavá místa.

Literární soutěž


Každoročně v zimních měsících vyhlašují knihovny literární soutěže pro děti. Z naší třídy se přihlásila Sofie Škárová a zaslala svou povídku do knihovny ve Zlíně, kde byla už v minulém roce úspěšná. Protože má hlavu plnou nápadů, zaslala ještě další prózu na téma Pod rouškou strachu a napětí – povídku Blek hrdinou, tentokrát do knihovny v Uherském Hradišti. Opět sklízela úspěch a postoupila do kola krajského. Zde obsadila 1. místo v kategorii žáků 4. a 5. tříd. Jsme rádi, že máme mezi sebou tak šikovnou spolužačku a radujeme se s ní. Blahopřejeme a přejeme malé spisovatelce hodně dobrých nápadů.


  Prosím čekejte...