První pomoc


Žáci 8. ročníků si v rámci hodiny přírodopisu vyzkoušeli základy první pomoci – resuscitace.

  Prosím čekejte...