Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025


V úterý 9. dubna se uskutečnil v naší škole zápis do 1. ročníku. Od 13. hodiny se školní chodby postupně plnily slavnostně oblečenými dětmi, které přicházely v doprovodu svých rodičů. Třídy v prvním patře byly pohádkově vyzdobeny a tým zkušených pedagogů se těšil, až k nim přijde budoucí prvňáček. Zatímco rodiče předávali vedení školy povinné údaje, děti si nakreslily obrázek. Přitom paní učitelka sledovala správné držení tužky a další náležitosti, které ukazují připravenost dítěte vzít na sebe novou životní roli, roli školáka.

S obrázkem pak kluci a holky putovali školní chodbou do další třídy. Za pohádkou a možná i svojí budoucí paní učitelkou. U vodníka si vyzkoušeli poznávání barev, ptáku Ohnivákovi spočítali zlatá jablka, porovnávali velikost klubíček u paní kočky a medvíďata v pohádce Tři medvědi, seřadili všechny, kdo vytahovali velikou řepu. Zazpívali písničku nebo odříkali básničku. Odměnou jim byla placka s logem školy a pamětní list s přáním. Nechyběla ani sladká tečka, která byla letos připravena na motýlích křídlech. Fotografie ve fotokoutku byla vrcholem! Alespoň v budově školy. Věřím, že si rodiče s dětmi zápis do bílovické školy užili společně i mimo ni. Třeba v cukrárně. Slavit se má!

Děkuji skvělým kolegům, panu řediteli a paní zástupkyni za přípravu a realizaci zápisu.

Mgr. Věra Polášková

  Prosím čekejte...