Přijetí žáků do 6. ročníku


Žáky do 6. ročníku přijímáme na základě Žádosti o přestupu a přijetí, kterou je vhodné doručit do základní školy do konce června poštou, vhozením do schránky školy nebo doručením do kanceláře školy.


Na základě přijatých žádostí o přestup bude ředitelem školy vystaveno Rozhodnutí o přijetí ve 2 vyhotoveních nejdříve na konci května a ty budou zaslány zpět zákonnému zástupci. Jedno podepsané rozhodnutí je nutné vrátit do školy.


Podle počtu přijatých žádostí o přestup bude rozhodnuto o počtu tříd 6. ročníku a rozdělení žáků do tříd, které bude zveřejněno poslední týden v srpnu.


Do spádových škol ZŠ Mistřice, ZŠ Kněžpole a ZŠ Topolná zašleme v polovině května potřebné formuláře a ty budou rozdány žákům 5. ročníku.

Podepsané žádosti budou zákonní zástupci odevzdávat zpět ve škole, kde žák navštěvuje 5. ročník a ty budou hromadně předány škole ZŠ Bílovice. Vystavená rozhodnutí opět zašleme zákonným zástupcům stejnou cestou.

  Prosím čekejte...