Školní kolo recitační soutěže


Ve středu 14. února se uskutečnilo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku. Jednotlivé třídy reprezentovalo celkem 33 recitátorů. 

V kategorii prvňáčků se na 1. místě umístil Jakub Pavela s básničkou Vyšel Ježek z Kolína, druhé místo obsadila Fabiana Lapčíková se stejnou básničkou a 3. místo získal František Stašek s básní Ohryzaná básnička. 

Za druháky zvítězila Anna Měrková s Kozí pohádkou, na 2. místě byla Barbora Kozáková, která odrecitovala básničku Naše Věrka a 3. místo obsadil Antonín Dostálek, který nám přednesl básničku Malá zlatá rybka. Cenu poroty získal Filip z 2. B.

Kategorii třetích a čtvrté třídy vyhrál Matyáš Zmeškal s básničkou Smolíček a jeskyňky, Kateřina Lapčíková získala 2. místo se stejnou básní a na 3. místě se umístila Tereza Mrázková, která nám odrecitovala báseň Malíř jménem Podzimek.

Všem recitátorům děkujeme a vítězům gratulujeme. Za kolektiv učitelů Lenka Boďová

  Prosím čekejte...