Virtuální realita u nás


Spousta lidí si při vyslovení pojmu virtuální realita představí osobu se speciálními brýlemi na očích. Je to tak správně, protože ocitnout se v simulovaném prostředí můžete právě s prostřednictvím tohoto zařízení. Avšak nejedná se pouze o hraní her! Virtuální realita už je využívána v takových oborech, jako je výuka pilotů, lékařů, vojáků, ale také v psychologii.

Otevírá nové možnosti, jak si osvojit učivo, které je těžko představitelné a které si žáci nemohou v reálném světě vyzkoušet, například cestu do vesmíru či cestu do lidského těla. VR žákům také pomáhá s dlouhodobým zapamatováním látky i celkovým udržením pozornosti.

My jsme našim deváťákům umožnili nahlédnout prostřednictvím VR do různých zaměstnání, na která se budou již brzy připravovat na středních školách a která si mohli alespoň takhle virtuálně „osahat“.

  Prosím čekejte...