Kontakty na další pracoviště


Oblastní metodik prevence pro okres Uherské Hradiště

Mgr. Gabriela Mrázková

Tel.: 737 465 130

KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž, Jánská 197


MěÚ Uh. Hradiště, odbor sociálních služeb, Uh. Hradiště Protzkarova 33 

Odbor sociálních služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Mgr. Jindřiška Hapáková, Dis

Referentka pro Bílovice, OSPOD

tel. 572 525 795, 734 265 892

Kurátorka pro mládež OSPOD

Mgr. Marcela Malůšová 

Tel. 572 525 769, 739 488 430


Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Mgr. Jitka Čtvrtlíková

Tel. 572 525 764, 733 143 612


SVP Help

Středisko výchovné péče

Tel. 572 564 520

  Prosím čekejte...