S čím se na mě můžete obrátit?


Posláním školy je připravit žáky na budoucí studijní nebo pracovní uplatnění. Ale jsou to jen učitelé, kterým tato činnost přináleží? Pravděpodobně velký počet lidí by odpověděl, že ne. Je to hlavně rodina, která se v tom, co bude jejich potomek studovat nebo kde bude pracovat, angažuje. Ve výběru školy nebo povolání je činnost rodiny velmi významná. Jsou to rodiče, kteří mají představu a někdy velmi jasnou o tom, jak bude další život jejich potomka vypadat. Ne vždy tato představa koresponduje s tím, co chce žák nebo student. Pokud tato situace nastane, stane se role kariérového poradce velmi významnou. S jeho pomocí by se měli žáci učit ověřit získané informace, ve správný okamžik využít znalosti a dovednosti, umět se rozhodnout, řešit obtížné situace a konflikty, domluvit se, nést odpovědnost. Měli by být podpořeni v tom, co je zajímá, v čem jsou dobří, podpořit v oblastech, kde se jim daří méně. To je role kariérového poradce. Ale nesmí na ni být sám, škola je systém, kde jedno navazuje na druhé. A především se to týká rodiny.

Náplň práce kariérového poradce :

  • zjistit profesní zájem žáků, sebepoznání žáka
  • zajistit účast žáků a rodičů na výstavách a přehlídkách škol
  • seznámit žáky s možností volby povolání
  • seznámit žáky s trhem práce v kraji
  • besedy o studijních a učebních předmětech
  • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
  • organizovat exkurze do středních škol, firem a podniků v Uherském Hradišti a okolí
  • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
  • vyhodnotit přijímací řízení
  Prosím čekejte...