S čím se na mě můžete obrátit?


Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Výchovný poradce se mimo jiné zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a

informační.

Můžete se na mě obrátit v těchto oblastech: 

· péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

· organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

· problémy se školním neprospěchem a školní neúspěšností

· řešení výchovných problémů žáků II. stupně

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

email: eva.karlikova@zs-bilovice.cz

  Prosím čekejte...