OP JAK


Od 1. 7. 2023 realizuje naše škola v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

projekt „Šablony I“, do kterého byly zapojeny základní i mateřská škola včetně družiny. Celková dotace činí 

2 408 694 Kč.


Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Budou realizovány aktivity v rámci následujících šablon:


Zajištění personálního obsazení

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK


Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK


  Prosím čekejte...