ZŠ a MŠ Bílovice - MŠ - plánované akce na měsíc listopad

7 .11. 2022 – výlet do Napajedel (děti 2. třídy

Kdo z rodičů ví, že jejich dítě bude 18. 11. 2022 doma, ať to oznámí v příslušné třídě. Třídy budou spojeny a v MŠ bude omezený provoz.

22. 11. 2022 – návštěva logopedky v MŠ

26. 11. 2022 – Obec Bílovice pořádá vánoční jarmark. Děti z MŠ tam vystoupí s malým pásmem (podrobnější informace budou vyvěšeny před jarmarkem).

Kdo z rodičů chce přispět svými výrobky na jarmark – předem děkujeme. Výrobky, prosím, přineste do třídy svého dítěte.

Aktuality MŠ

Vytvořil: Pavlína Pijáčková - 9. 11. 2022 9:00

  Prosím čekejte...