ZŠ a MŠ Bílovice - Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bílovice pro školní rok 2022/23 se uskuteční v pondělí 16. 5. 2022 v době od 15 do 17 hodin v budově mateřské školy (3. třída). S sebou přineste žádost o přijetí na školní rok 2022/2023 (je k dispozici ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ Bílovice a musí být potvrzena od dětského lékaře) a rodný list dítěte.

Podle škol. zákona č. 561/2004 Sb., § 183. odst. 2 bude rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání oznámeno do 31. 5. 2022 zveřejněním přijatých dětí (pouze registračních čísel, které každý obdrží u zápisu) na dveřích hlavního vchodu do budovy MŠ a na webových stránkách školy. Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Aktuality MŠ

Vytvořil: Mgr. Veronika Vašičková - 11. 5. 2022 7:17

  Prosím čekejte...