Základní škola a Mateřská škola Bílovice

Návštěva nemocnice v Uherském Hradišti

Vybraní žáci z devátých ročníků školy Bílovice se 24.11. zúčastnili exkurze do Uherskohradišťské

nemocnice. Šlo zejména o ty žáky, kteří mají zájem o studium oboru Zdravotní sestra či později (po maturitě na

gymnáziu) o studium medicíny.

Žáci se nejprve dozvěděli něco o hygieně nejen na odděleních nemocnice, ale i o tom, jak by měli

hygienu provádět doma. Po krátké přednášce se poté rozdělili do skupin a procházeli nemocnicí.

V rámci exkurze navštívili dětské oddělení, kde se seznámili s provozem, milými sestřičkami a prošli i

pokoje, kde mohou děti trávit hospitalizaci se svými rodiči nebo hernu, kde právě vyráběli vánoční

dárky pro rodiče. Potom jsme se přesunuli na oddělení hematologie, kde jsme mohli pozorovat kapky krve pod

mikroskopem, odhadovat krevní skupiny, viděli jsme dobrovolníky, kteří právě darovali krev a

sledovali jsme proces získávání krevní plazmy z krve. Nejvíc naše žáky zaujal propracovaný systém potrubní pošty v nemocnici a dokonce mohli poslat i

zprávu vybranému oddělení. Děti si vybraly dětské oddělení, kam potrubní poštou poslaly tuto

zprávu: DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI KRÁSNOU A ZÁSLUŽNOU PRÁCI.

  Prosím čekejte...