Základní škola a Mateřská škola Bílovice

Den Země

Dne 29. dubna 2022 jsme v naší škole pořádali přírodovědnou soutěž Den Země. V této soutěži žáci obíhali okruh kolem školy a plnili různé úkoly. Měli oloupat co nejdelší slupku brambory, určit druhy zeleniny a koření. V rámci ekologie třídili odpad podle druhů. Svoji sportovní zdatnost dokázali házením míčků na cíl a také přenášeli raněného. Dále se měli zorientovat v krajině pomoci buzoly a mapy. A samozřejmě určovali naše živočichy, stromy a bylinky. Soutěž se díky pěknému slunečnímu počasí a nadšení žáků vydařila a už teď se všichni těší na další ročník.

V mladší kategorii vyhrály holky ze 7. A K. Majerová, N. Doležalová, A. Dominiková, J. Jurygáčková. 

Ve starší kategorii byli vítězky z 9.A B. Foltýnová, M. Burešová, V. Kolaříková. 

Blahopřeji vítězným týmům a děkuji všem kolegům a deváťákům, kteří mi tuto soutěž pomohli uspořádat.

Ivana Přikrylová


  Prosím čekejte...