Služby veřejnosti


Pronájem velké tělocvičny (pí. Juříčková, tel. 572 587 189)

organizacím a skupinám z Bílovic bez výběru kurzovného…….…200,– Kč / hod + 40,– Kč (za úklid)

cizím nebo při výběru kurzovného
...­.....….......­.............­.......………….…­.....…. 300,– Kč / hod + 40,– Kč (za úklid)


 


Pronájem malé tělocvičny (pí. Juříčková, tel. 572 587 189)

organizacím a skupinám z Bílovic bez výběru kurzovného….……­.180,– Kč / hod + 30,– Kč (za úklid)

cizím nebo při výběru kurzovného………………………­.............­.............­...….…. 250,– Kč / hod + 30,– Kč (za úklid)


 


Posilování ve fitcentru (pí. Juříčková, tel. 572 587 189)

všichni
…............­.............­.............­.............­.............­.............­....……200,– Kč / hod


 


Půjčování lyžařské výstroje (p. Zapletal a pí. Bordovská, tel. 572 587 189)

lyže ( + hůlky) a lyž. boty (pouze pro žáky ZŠ Bílovice
na LVK)…………………….­...150,– Kč / týden

lyže ( + hůlky) a lyž. boty (pro ostatní)………………………­…............­.............­.............­.............­.150,– Kč / den

pouze lyže ( + hůlky)(pro ostatní).....­.............­.............­.............­.............­.............­.............­...........75,– Kč / den

pouze lyž. boty (pro ostatní).....­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­........75.- Kč / den

 


Odběr obědů cizími strávníky (p.
Edita Polášková, tel. 572 587 187)

1 oběd.......­.............­.............­.............­.............­.87
,– Kč
 


  Prosím čekejte...