Výstražná stávka 27. 11. 2023


Vážení rodiče,


dne 27. 11. 2023 se naše škola připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.


Základní škola, mateřská škola a školní jídelna budou zcela uzavřeny.


Ke stávce se připojujeme pro:

- nedostatečné finanční zajištění nepedagogických pracovníků, bez kterých není provoz školy možný

- snížení maximálního počtu odučených hodin, které škola může odučit = redukce půlených hodin

- snížení finančních prostředků na nákup učebních pomůcek a učebnic

- snížení počtu míst asistentů pedagoga


Věříme, že nás podpoříte ve snaze zajistit pro naše děti lepší podmínky pro vzdělávání.


zaměstnanci ZŠ a MŠ Bílovice

  Prosím čekejte...